• TRẦN THỊ CẨM NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0343079973
  • Email:
   trannhung80std@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ DIỄM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0394521508
  • Email:
   thidiemsonthanh@gmail.com
 • NGUYỄN HỮU PHƯỚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0397689186
  • Email:
   huuphuocstd@gmail.com
 • NGUYỄN CAO LUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0972614583
  • Email:
   caoluanstd@gmail.com
 • PHẠM THỊ THANH BÍCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0393770693
  • Email:
   thibichth@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0398688859
  • Email:
   nguyenthithuan70@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ ÉN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiểu học
  • Email:
   esnstd@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 36
Tháng 10 : 437
Năm 2021 : 2.356